آذربایجان ساراب قیصرق
قیصره + مئهریبان+ساراب+آذربایجان+تورک+ترک+قیصرق+قیصریه+Qeysere+Qeysereq+sarab+Türk+turk+Azerbaycaqn+Azerbayjjan+Qeyseriye

یاخجیلیک ایله اوداسان اودوزماسان

جمعه 7 آذر 1393

+0 به یه ن
همکتدیلریم همشهریلریم  یوردداشلاریم  دیلداشلاریم یاخجیلیک ایله  اوداسان اودوزماسان


بؤلوم | ايينسانلاريميزا گؤره یازار : علی رادمهر (ذکرعلی قلعه گیر)

    0 باخیش

[ ]