آذربایجان ساراب قیصرق
قیصره + مئهریبان+ساراب+آذربایجان+تورک+ترک+قیصرق+قیصریه+Qeysere+Qeysereq+sarab+Türk+turk+Azerbaycaqn+Azerbayjjan+Qeyseriye

قیصره لیلرین طایفالاری

چهارشنبه 12 آذر 1393

+0 به یه ن
1.میرزاشیرین لی 2.یونوسلو 3. سولئیمانلی 4. قاسیملی 5.صالاحلی 6.نبی جانلی 7.ریضا خان لی 8. آغا اوشاقی 9.آغا م مدیلی 10-سیدلر 11.باخشئییشلی 12. احمد بی لی


بؤلوم | قيصره يه گؤره یازار : علی رادمهر (ذکرعلی قلعه گیر)

    1 باخیش

[ ]