آذربایجان ساراب قیصرق
قیصره + مئهریبان+ساراب+آذربایجان+تورک+ترک+قیصرق+قیصریه+Qeysere+Qeysereq+sarab+Türk+turk+Azerbaycaqn+Azerbayjjan+Qeyseriye

قیصره نین یئر آدلاری

چهارشنبه 12 آذر 1393

+0 به یه ن
1.کئی قاباغی 2.زئیوه3 سوره دوول 4 حبیب باغلاری 5 سیره گووئون 6 یاررار 7 قالا 8 تزه کند 9 کند ایچی 10 تولکو خونی 11یاور باغلاری 12  بند آغئزی 13 غازیال 14 جامئش اؤلن 15 شاملار 16 قعلؤونه 17 نوغجی18 مغلی 19 ته لر 20 شونی 21 اسنه دولون 22 سد 23 چاخماخلی  24 بئرنئخ 25 خان چیمنی 26


بؤلوم | قيصره يه گؤره یازار : علی رادمهر (ذکرعلی قلعه گیر)

    0 باخیش

[ ]