آذربایجان ساراب قیصرق
قیصره + مئهریبان+ساراب+آذربایجان+تورک+ترک+قیصرق+قیصریه+Qeysere+Qeysereq+sarab+Türk+turk+Azerbaycaqn+Azerbayjjan+Qeyseriye

آذربایجان تورکجه سی و ایستابنول تورکچه سینین آلفابئتلری

چهارشنبه 19 آذر 1393

+0 به یه ن
آذربایجانتورکجه سی
                                

ایستانبول تورکچه سیبؤلوم | آنا ديليميزه گؤره یازار : علی رادمهر (ذکرعلی قلعه گیر)

    0 باخیش

[ ]