آذربایجان ساراب قیصرق
قیصره + مئهریبان+ساراب+آذربایجان+تورک+ترک+قیصرق+قیصریه+Qeysere+Qeysereq+sarab+Türk+turk+Azerbaycaqn+Azerbayjjan+Qeyseriye

تسلیت

جمعه 28 آذر 1393

+0 به یه ن
رحلت حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله(11.هجریقمری)راوشهادت حضرت امام حسن مجتبی علیه السلام(50هجری قمری)را وشهادت حضرت امام رضا علیه السلام(203هجری قمری)به عموم مسلمین وبه شیعیان تسلیت می گویم.


بؤلوم | باش ساغليغي(تسليت لر) یازار : علی رادمهر (ذکرعلی قلعه گیر)

    1 باخیش

[ ]