آذربایجان ساراب قیصرق
قیصره + مئهریبان+ساراب+آذربایجان+تورک+ترک+قیصرق+قیصریه+Qeysere+Qeysereq+sarab+Türk+turk+Azerbaycaqn+Azerbayjjan+Qeyseriye

آذربایجانین یوللاری (ساراب - بستان آباد)

پنجشنبه 14 اسفند 1393

+0 به یه ن
جاده مرگ سراب-بستان آباد در آذر 1389 به عنوان پروژه ملی شروع به کار شد تا به اتوبان تبدیل گردد.وقرار بود قسمتی  از راه ارتباطی تبریز-اردبیل( دو شهر مهم آذربایجان)اتوبان سراب-بستانآباد تا مرداد 1392 به بهره برداری برسد .در حالیکه بعد از گذشت 4 سال تنها 7 کیلومتر از اتوبان 70 کیلومتری به اتمام رسیده است.در حالیکه بیش از 30 هزار خودرو و 15 میلیون نفر در این مسیر در طول یکسال تردد میکنند.و باعث تصادفات شدید و تلفات بیشمار جانی وخسارتهای هنگفت مالی بر دوش مردم میگذارد وباعث عقب ماندگی شدید منطقه گردیده است.وبه رغم انتقادات فرمانداران منطقه ونمایندگان  منطقه و مردم منطقه به حرکت لاک پشتی این مسیر  امیدواریم کلید این دولت قفل این مسیر کوتاه و صاف وکم هزینه را که یکطرف آن  از قبل آماده بود بتواند باز کند.


بؤلوم | يوردوموزا گؤره یازار : علی رادمهر (ذکرعلی قلعه گیر)

    0 باخیش

[ ]