آذربایجان ساراب قیصرق
قیصره + مئهریبان+ساراب+آذربایجان+تورک+ترک+قیصرق+قیصریه+Qeysere+Qeysereq+sarab+Türk+turk+Azerbaycaqn+Azerbayjjan+Qeyseriye

اندر احوال تاریخ هخامنشیان

یکشنبه 16 فروردین 1394

+0 به یه ن
بؤلوم : شنبه 15 فروردین 13942 باخیش

اندر احوال تاریخ هخامنشیان (ترکشناسی2)

یازار :

 +2 به یه ن
   

منبع:خراسان تورکلری(بیجن یورد)

http://www.cloob.com/bijan_urd/1
1-در تصویر بالا سمت راست که فلاندن رسم کرده است.7 کتیبه داریم.
2- در تصویر سمت چپ بالا که راولینسون رسم کرده است 18 کتیبه داریم.بعبارتی 11 کتیبه در هنگامی که راولینسون رسم می کرد به کتیبه های مزبور اضافه کرده اند.
3-چرا جاعلین اینقدر آبروی علمی خود را زیر پا گذاشته و علنا به جعل پرداخته اند؟
جواب:چاره ای ندارند چون تنها راهی که می شد تاریخ جعل کرد همان نوشتن کتیبه جعلی است.
الف-از کجا می دانید کوروش یا داریوش عیلامی یا بابلی یا ترک و لر و... نبوده یک پارس بوده؟هیچ کس نمی داند.ولی باستانشناسان شیاد در کتیبه نوشته اند منم داریوش پارس که 7 جد من پارس بودند.به راحتی داریوش را پارس کردند.ولی الان شاهان قاجار بودند.در کتیبه نوشته بودند منم داریوش ترک که 7 جد من ترک بودند.الان همه جهان داریوش را ترک می شناختند.
ب- از کجا می دانندداریوش آریای است؟خیلی ساده است باز هم نوشته اند: منم داریوش که آریایی هستم.و مردم دنیا الان می گویند داریوش آریایی است.ولی الان در کشور عرب بود صد در صد نوشته بودند.من الداریوش پسر عموی الکوروش فرزند الویشتاسب هستم. و الان مردم دنیا داریوش را عرب می دانستند.
ج- از کجا می دانند حکومت هخامنشیان از هند تا مصر بوده است؟خیلی ساده است با کتیبه کندن جعلی هر کار ناممکنی ممکن می شود.داریوش نوشته من الجاسم را از مصر گرفتم به کونش سرنیزه فرو کردم.حالا با یک سطر جعل مصر تحت حاکمیت هخامنشیان شد.اگر می خواهید هر جای دنیا را به هخامنشیان ببخشید خیلی ساده است یک کتیبه چند کلمه ای بکنید.مثلا می خواهید بگویید ترکیه مال هخامنشیان است.فورا بنویسید منم داریوش آتا ترک را گرفتم گوش و بینیش را بریدم و در کونش نیزه فرو کردم..با این چند سطر ترکیه تحت حکومت هخامنشیان شد.الان که می گوییم عیلام بابل سکایان و... تحت حاکمیت هخامنشیان بودند دقیقا آنطور اراجیف نوشته اند و بعد ادعا کردند بابل و عیلام و... مال هخامنشیان است.آقا بخدا تاریخ ایران اینقدر آبکی و الکی است.
د-ابوریحان کوروش و داریوش را شاه ایران نمی داند.با جعل کتیبه ابوریحان هیچ غلطی نمی تواند بکند.فقط با چند کلمه کار حل می شود. منم داریوش، شاه ایران، 8 جد من شاه ایران بود.با این چند کلمه داریوش شاه ایران شد.اگر می خواستند بگویند داریوش شاه چین است .خیلی ساده بود. می نوشتند منم داریوش شاه چین که 8 جد من در چین شاه بودند.
بلی عزیزان تاریخ سازی دست غربیان عین آب خوردن است.ولی احمق کسی است که این حرفها را باور کند.
از کوروش پرستان می خواهم به سوالم جواب دهند:
اگر این کتیبه ها را حذف کنیم شما چگونه اثبات می کنید هخامنشیان فارس بودند؟من می گویم لر بودند.
چگونه اثبات می کنید هخامنشیان آریایی بودند؟من می گویم سامی نژاد بودند.
چگونه اثبات می کنید هخامنشیان از هند تا مصر حکومت می کردند؟من می گویم فقط در انشان حکومت می کردند.
چگونه اثبات می کنید تخت جمشید مال هخامنشیان است؟من می گویم مال اسکندر مقدونی است؟
تمام تاریخ هخامنشیان وابسته به این کتیبه ها است و شما شاهد هستید که در مدت کم 11 کتیبه به به بیستون اضافه شده است.و الان انقلاب نشده بود کل کوه بیستون را کتیبه کرده بودند و هزاران زهرمار و درد بی درمان را به خورد این ملت بدبخت می دادند.
لذا تاریخ هخامنشیان کلا وابسته این کتیبه ها است و این کتیبه ها جعلی و قلابی می باشد لذا تمام تاریخ هخامنشیان به تبع جعلی بودن کتیبه ها جعلی و قلابی می باشد.
از کوروش پرستان استدعا دارم منت بگذارند مرا راهنمایی کنند که چرا اینقدر کتیبه های بیستون زیاد شده است؟با کمال فروتنی میزان محاسببؤلوم | خبرلر یازار : علی رادمهر (ذکرعلی قلعه گیر)

    0 باخیش

[ ]