آذربایجان ساراب قیصرق
قیصره + مئهریبان+ساراب+آذربایجان+تورک+ترک+قیصرق+قیصریه+Qeysere+Qeysereq+sarab+Türk+turk+Azerbaycaqn+Azerbayjjan+Qeyseriye

شكيل لر Şəkillər

چهارشنبه 26 آذر 1393

+0 به یه ن
1- ساراب شهريستاني (ايلچه سي)

بؤلوم | یازار : علی رادمهر (ذکرعلی قلعه گیر)

    0 باخیش

[ ]